Mgr. Kristýna Flanderová


Mgr. Kristýna Flanderová, Nabídka tlumočnických služeb

Jazyky, které tlumočím

Angličtina •  Čeština •  Francouzština •  Španělština

Nejčastěji tlumočené situace

  • Konference •  Obchodní jednání •  Obchodní prezentace •  Prezentace firem •  Školení, semináře, přednášky •  Výstavy a veletrhy •  Zahraniční návštěvy

Obory a odbornosti, které tlumočím

Problematika EU • Cestovní ruch • Pedagogika a vzdělávání • Politika • Ekologie a životní prostředí • Kultura • Obchod • Mediální služby

Tlumočnické služby

Tlumočím z/do angličtiny a z/do francouzštiny, mým mateřským jazykem je čeština. Ze španělštiny tlumočím pouze v některých případech (např. na konferenci s angličtinou mluví jeden řečník i španělsky apod.) a pouze do češtiny. Zajišťuji konsekutivní (následné) i simultánní (současné) tlumočení. Mám zkušenosti s tlumočením na mezinárodních konferencích, obchodních jednáních, odborných přednáškách, seminářích i s doprovodným tlumočením.

Jednou z nejdůležitějších schopností kvalitního tlumočníka je rychle se naučit co nejvíce relevantních informací z daného oboru, aby danou problematiku chápal a dokonale tak rozuměl všemu, co tlumočí. Naprosto zásadní je tedy příprava před akcí, kterou nikdy nepodceňuji a vždy využívám všechny dostupné materiály. Mnoha klientům se zdá cena za tlumočení vysoká, neuvědomují si ale, že přípravou stráví tlumočník často mnohem více času než samotným tlumočením.

Tlumočím na akcích s nejrůznějším zaměřením – mezi nejčastější témata patří medicína (zejména stomatologie), automobilový průmysl, marketing, politika, ekonomika, obchod, lingvistika (hlavně znakové jazyky), lidská práva a film.

Konsekutivní (následné) tlumočení

Konsekutivní tlumočení je nejčastější formou tlumočení při obchodních jednáních, seminářích a přednáškách pro menší počet lidí. Protože se jedná o tlumočení následné (tlumočník mluví až poté, co domluví řečník), musí klient počítat s tím, že vše zabere více času (to je potřeba mít na paměti zejména při přípravě prezentace). Během projevu řečníka si tlumočník dělá zápis, aby mohl posléze vše převést do cílového jazyka. Délku tlumočených úseků je třeba přizpůsobit situaci. Tlumočení po větách není ideální, nejlepší je tlumočit po ucelených úsecích, které mohou trvat i několik minut. Pokud má řečník prezentaci, ideální je střídat se po jednotlivých „slajdech“, aby posluchači viděli, o čem se zrovna mluví.

Konsekutivní tlumočení je méně cenově náročné, není potřeba zajišťovat techniku a postačí služby jednoho tlumočníka. Na druhou stranu zabere toto tlumočení více času. Je proto na klientovi, aby zvážil, které tlumočení je pro něj v dané situaci nejpřínosnější.

Simultánní (současné, konferenční, kabinové) tlumočení

Simultánní tlumočení je nejvhodnější pro větší konference či přednášky. Tlumočník mluví zároveň s řečníkem, posluchači poslouchají tlumočení ze sluchátek, a mohou tedy sledovat, co řečník zrovna říká. Pro posluchače i řečníky je tento typ tlumočení nejpohodlnější. Je ale potřeba zajistit fungující techniku (kabinu, mikrofony, sluchátka, případně televizní obrazovku do kabiny, pokud se kabina nachází v jiné místnosti – ideální je ovšem umístit kabinu tak, aby tlumočníci dobře viděli na řečníka a měli přehled o dění v sále) a využít služeb dvou tlumočníků. Simultánní tlumočení je totiž velmi náročná činnost, při které se tlumočníci musí soustředit na několik věcí najednou, a musí se proto v mluvení pravidelně střídat. V kabině spolu také tlumočníci vzájemně spolupracují a maximalizují tak kvalitu odvedené práce.

Potřebuji-li klient zajistit simultánní tlumočení, mohu sehnat také druhého tlumočníka do kabiny, jelikož znám mnoho profesionálů z oboru.

Doprovodné (informativní) tlumočení

Doprovodné tlumočení je nejvhodnější pro zahraniční delegace, jež mají bohatý program, na kterém je třeba zajistit tlumočení. Tlumočník danou skupinu doprovází na všechny tyto akce, na výstavy, do hotelů, restaurací, na letiště apod. a konsekutivně tlumočí.

Související služby

  • Tlumočení s výjezdem  –

    Tlumočení s výjezdem je tlumočení v zahraničí, případně několikadenní tlumočení v České republice v místě vzdáleném více než 60 minut cesty z Prahy. Při tlumočení s výjezdem platí klient cestovné, stravné, ubytování a další nutné náklady. Konkrétní podmínky (počet dní, destinace) záleží na domluvě.

  • Expresní zajištění tlumočníka  –

    Kontaktuje-li mne klient méně než 2 dny před akcí (a méně než 4 dny před akcí vysoce odborného charakteru), považuji to za expresní zajištění tlumočníka. Zakázku přijmu pouze v případě, že se zvládnu i během krátké doby na téma připravit a odvést kvalitní práci.

  • Konferenční servis a služby  –

    Pokud potřebujete zajistit tlumočnickou techniku, ráda vám poradím se všemi detaily a doporučím kvalitního poskytovatele konferenční techniky.

Ceník tlumočení
položka komentář             cena
1 den konsekutivního tlumočení  8000 Kč
1 den simultánního tlumočení  8500 Kč
Půl dne konsekutivního tlumočení  4000 Kč
Půl dne simultánního tlumočení  4500 Kč
Storno zakázky Zrušení do 24 h před konanou akcí  100 % ceny
Storno zakázky Zrušení 24–72 h před konanou akcí  50 % ceny

Poznámka

1 den tlumočení je maximálně 8 hodin, půl dne maximálně 4 hodiny.
Minimální sazba je půlden.

Mgr. Kristýna Flanderová

Ingrišova 1384/5, Praha 22 - Uhříněves
Reklama:

Jazykové weby