Mgr. Kristýna Flanderová


Mgr. Kristýna Flanderová, Reference

Moje nejprestižnější zakázka

Je těžké vybrat, která z mých zakázek byla tou nejprestižnější. Nejraději vzpomínám na konferenci CISL (Current Issues in Sign Languages) o znakových jazycích na Univerzitě Karlově v Praze, kde jsem celý týden simultánně tlumočila přední české a světové odborníky. Celou akci jsme velmi dlouho připravovali, tlumočnický tým se skládal z tlumočníků mluvených jazyků, tlumočníků do českého znakového jazyka a tlumočníků do mezinárodního znakového systému. Kromě samotných odborných přednášek jsem tlumočila také konsekutivně na doprovodných kulturních akcích (např. zahájení výstavy o neslyšících). Spolupráce byla velmi úspěšná a všichni hosté i účastníci konference naši práci ocenili na výbornou.

Moje reference

Nejčastěji pracuji pro menší firmy a pro jednotlivce, nejvíce tlumočím na seminářích, školeních, při obchodních jednáních a na filmových festivalech. Dále tlumočím na mezinárodních konferencích pro větší organizace, spolupracuji také se zahraničními klienty a agenturami. Firmy, pro které tlumočím, působí nejčastěji v oblasti zdravotnictví (obzvláště ve stomatologii), obchodu, marketingu, EU a v automobilovém průmyslu. Přes agenturu Easytalk také simultánně tlumočím živé vstupy v České televizi.

Moji zákazníci
Firma Podrobnosti
Interdent s.r.o. Překlad dokumentů (administrativa, právní texty, propagační materiály, návody k obsluze, bezpečnostní listy atp.), tlumočení na stomagologických konferencích a seminářích
Komora zubních techniků Tlumočení na dentálním veletrhu Pragodent, tlumočení přednášek Bertranda Bussona a doprovodné tlumočení
Česká stomatologická komora Tlumočení na konferencích a seminářích, Pražské dentální dny
Erkodent GmbH Tlumočení na dentálním veletrhu Pragodent, přístroje a termoplastické folie
BECHT GmbH Překlady návodů k obsluze, bezpečnostních listů a tlumočení seminářů
BETA: Bringing Europeans Together Tlumočení na Modelové EU 2014
Homani Construction Tlumočení obchodních jednání (stavebnictví, firma Ekopanely, dřevostavby), překlad dokumentů
BS Dental Tlumočení na stomatologických konferencích (periimplantitida, zubní implantáty, dentální hygiena apod.), překlady příbalových letáků
Univerzita Karlova v Praze Tlumočení přednášek při návštěvě zahraničních lektorů a studentů, Tlumočení na mezinárodních konferencích (Znakové jazyky a problematika neslyšících), překlady abstraktů, překlady titulků pro mezinárodní korpus
TOP tým Tlumočení na konferenci Současná bezpečnostní situace v Pobaltí
SOFT: Společnost rodinných a systemických terapeutů Tlumočení na konferenci pro psychoterapeuty
Initiatives of Change Tlumočení na konferenci CATS ve švýcarském Caux (děti a společnost, lidská práva)
EPA (European Parents Association) Tlumočení na konferenci Podpora rodičů ve vzdělávání svých dětí
Dům zahraniční spolupráce Tlumočení konferencí a seminářů na téma kariérové poradenství
Univerzální federace míru Tlumočení na konferencích
Národní klastrová asociace Tlumočení konference k projektu DanuBioValNet
Allergan Tlumočení na mezinárodních konferencích, tlumočení odborných seminářů
Orange Tree Tlumočení, překlady
AZ Fest/AZ Translations Tlumočení na filmových festivalech Jeden svět, Festivalu íránských filmů, Festivalu francouzského filmu, překlad filmových titulků, nasazení titulků na festivalu
Člověk v tísni Tlumočení diskuzí na festivalu Jeden svět, tlumočení přednášek
Easytalk Tlumočení pro ČT, tlumočení konferencí a seminářů
I.T.C. Jan Žižka Tlumočení na konferencích a odborných seminářích
Český helsinský výbor Tlumočení na konferenci Inserom (lidská práva, vzdělávání, Romové)
Finále Plzeň Tlumočení na filmovém festivalu - úvody, diskuze, filmy, nasazení titulků, prohlídky města
Perfect Crowd Tlumočení diskuzních skupin, marketing a průzkum trhu
Frank Kinslow Tlumočení seminářů o kvantovém unášení
Parker Hannifin Tlumočení v divizi EME, Chomutov - elektromotory
TextMaster Překlady (administrativa, internet, cestovní ruch, právo, finance, sport)
Raptrad Imagine Překlady - stomatologie, sport (Decathlon) a další
Česko-japonská společnost Tlumočení na Festivalu japonského filmu a kultury Eigasai
Osobní doporučení

Mgr. Kristýna Flanderová

Ingrišova 1384/5, Praha 22 - Uhříněves
Reklama:

Jazykové weby